Anhedonia orgazmiczna u mężczyzn – brak odczuwania przyjemności podczas seksu

Naukowcy odkryli, z powodu, jakich chorób psychicznych mężczyźni nie mogą odczuwać przyjemności podczas stosunku. W badaniu wzięli udział mężczyźni z dolegliwościami związanymi z brakiem orgazmu w różnych rodzajach zaburzeń psychicznych. Pomogło to w prawidłowym zdiagnozowaniu wszystkich problemów i wyborze szeregu niezbędnych terapii i leków farmakologicznych, których stosowanie zakończyło się powodzeniem.

Z jaką chorobą zmagali się mężczyźni? To anhedonia orgazmiczna występująca, termin ten opisuje stan, w którym nie ma przyjemności podczas stosunku, chociaż wytrysk utrzymuje się.

Anhedonia orgazmiczna – problemy w głowie

Badania przeprowadzono wśród mężczyzn, którzy nie mogli cieszyć się seksem. Podzielono ich na grupy. W pierwszej byli mężczyźni, którzy, mieli zaburzenia depresyjne, takie osoby tracą aktywność i zainteresowanie życiem. W drugiej grupie zaburzenia przeżywania orgazmów obserwowano w ramach neurastenii. Przejawia się zwiększoną drażliwością, zmęczeniem, utratą zdolności do długotrwałego stresu psychicznego i fizycznego. Trzecia grupa to zaburzenia spowodowane zaburzeniem dysocjacyjnym, które sami określali, jako utratę wrażliwości i czucia. Czwarta grupa mężczyzn miała zaburzenia typu schizofrenii, choroba charakteryzuje się ekscentrycznym zachowaniem, ale nie spełnia kryteriów schizofrenii.

Depresja

Mężczyźni cierpiący na objawy depresyjne zauważyli spadek pożądania seksualnego na tle ogólnego poczucia bezradności. Zgłosili niedawną utratę satysfakcji z samego życia, nie mogli uzyskać przyjemnych wrażeń z nowych wrażeń. Wytrysk nie wywoływał żadnych pozytywnych emocji, ale według subiektywnych opinii przypominał im o ich niższości. Normalizacji stosunków seksualnych utrudniały różne objawy – ospałość ogólna, obniżona witalność, stan osłabienia, utrata energii i całkowita impotencja.

Neurastenia

Mężczyźni z neurastenią byli rozdrażnieni, nieuważni, niespokojni, tworzyli napięte środowisko wokół siebie, w tym w rodzinie. Na tym tle powstawały konflikty, kłótnie, które dodatkowo ograniczały aktywność seksualną. Próby intymności były rzadkie, ale nawet, gdy mężczyźni osiągnęli wytrysk, zauważyli otępienie lub nawet całkowity brak wrażenia orgazmu. Co więcej, w miarę rozwoju problem ten zajmował czołowe miejsce w strukturze nerwicy u wszystkich badanych i pogłębiał jej przebieg, dodatkowo okaleczając osobowość mężczyzn.

Zaburzenia dysocjacyjne

Mężczyźni z zaburzeniami dysocjacyjnymi charakteryzowali się zwiększoną podatnością na sugestie i lęki. Oprócz utraty wrażliwości w okolicy narządów płciowych, skarżyli się na nieznaczne obniżenie nastroju i niepokój. Powstawanie zaburzeń dysocjacyjnych nastąpiło na tle konfliktów rodzinnych i przejawiało się zwiększoną wrażliwością na zachowanie i uwagi partnerki.

Ponadto początek powstawania choroby był poprzedzony okresem nieintensywnych stosunków seksualnych, próby nawiązania intymnego kontaktu stały się rzadsze, nie częściej niż raz w miesiącu. Anhedonia orgazmiczna u tych mężczyzn objawiała się na tle spadku popędu seksualnego i wynikała ze stopniowego zubożenia emocji. Wykazywali uporczywy spadek nastroju wraz z brakiem radości, niezadowoleniem, kłótliwością i zwiększoną wrażliwością na bodźce.

Zaburzenia typu schizofrenii

W grupie osób z zaburzeniami typu schizofrenii lekarze zauważyli szczególne nawyki w zaspokajaniu potrzeb, w tym w życiu seksualnym. Na przykład wymagania dotyczące wyglądu partnerki łączyły się z przesadną troską o jej przyjemność i irytacją w przypadku jakiegokolwiek sporu z jej strony. Osobliwością przyciągania mężczyzn z tej grupy było to, że opierała się na fantazjach seksualnych dalekich od rzeczywistości i szybko się osłabiała. Dlatego woleli masturbację od stosunku płciowego.

Jaką pomoc mogą uzyskać mężczyźni z anhedonią orgazmiczną?

Mężczyźni z w/w zaburzeniami przyjmowali różne leki, przechodząc sesje różnego rodzaju psychoterapii. Szczególną rolę przypisano specjalnym rozmowom z ich partnerami w celu skorygowania relacji i wyjaśnienia natury zaburzeń seksualnych u mężczyzn. W przypadku neurastenii głównym zadaniem lekarzy była normalizacja trybu pracy i odpoczynku, uwzględnienie aktywności fizycznej w harmonogramie mężczyzn. W przypadku zaburzeń dysocjacyjnych i typu schizofrenii, przepisywano leki przeciwdepresyjne w połączeniu z lekami przeciwpsychotycznymi, stosowano różne ćwiczenia i techniki korygujące życie seksualne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *